İptal ve İade Koşulları

UYARI: İnternet sitemize üye olan, sipariş oluşturup ödeme yapan ya da sitemizdeki herhangi bir hizmeti doğrudan ya da dolaylı şekilde almış olan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. Ayrıca, LOLHesabım yönetimi bu sözleşmenin tamamını ya da herhangi bir kısmını bir beyana gerek kalmadan değiştirme hakkını gizli tutar.

LOLHesabım yönetimi SATICI konumundadır. Sitemiz aracılığıyla satın alınan ürünlerden LOLHesabım yönetimi sorumlu tutulamaz. LOLHesabım yönetimi kullanıcıların yaptığı işlemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Bu sebeplerden dolayı satın alınan üründe yaşanan herhangi bir problemden kesinlikle kullanıcının kendisi sorumludur.